24 wrzesień - XXX-lecie zespołu

Temat: 11 z 15
24 wrzesień - XXX-lecie zespołu

24 września 2016 roku w Nowej Woli odbyła się uroczystość z okazji jubileuszu 30-lecia Zespołu.

Były gratulacje, podziękowania, pamiątkowe dyplomy, występy oraz wspaniała zabawa.

W zasadzie to nie muszę tym razem wszystkiego dokładnie opisywać, ponieważ na stronie GOK jest już umieszczona wspaniała i pełna relacja z tej imprezy :-). Link do relacji GOK

Specjalna piosenka napisana na 30-lecie (słowa: Anna Chachuła, muzyka: Grzegorz Toporowski)


Zespół Śpiewaczy "TĘCZA" z Nowej Woli

Data druku: Niedziela,  09 sierpnia 2020 r.  13:48:35