O zespole

Nagrane płyty

Zespół Śpiewaczy "Tęcza"
        Zespół ludowy Zespół Śpiewaczy Tęcza z Nowej Woli, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Lesznowoli, powstał w 1986 roku.


        Do 1997 instruktorem zespołu był Ryszard Marks.
 

        Od kwietnia 1998 roku zespołem kieruje etnomuzykolog, dr Tomasz Nowak, towarzyszący zespołowi na skrzypcach. 

        W lipcu 2005 r. do zespołu dołączył Grzegorz Toporowski - utytułowany akordeonista, absolwent Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej  im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

        Zespół kultywuje polską pieśń ludową zarówno w wersji in crudo, jak też stylizacji, czy opracowania artystycznego.

        Szczególne miejsce w repertuarze zespołu zajmują widowiska obrzędowe - "Wesele wilanowskie", "Gaik wielkanocny w Lesznowoli", oraz "Zapusty wilanowskie" - stanowiące syntetyczną formę prezentacji folkloru muzycznego, tanecznego, słownego, plastyki obrzędowej i stroju własnego regionu (Mazowsze Polne, strój wilanowski).

        W repertuarze zespół posiada także pieśni religijne, patriotyczne i obrzędowe.